بازگشت

مزایده عمومی

موضوع: ویژهمزایده عمومی 9808                                                     (نوبت اول)
شرکت خدمات فنی رنا در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده عمومی جهت فروش یک دستگاه خودرو سواری زانتیا مدل 1386 اقدام نماید  .لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 12/4/98 لغایت پایان وقت اداری مورخ 12/4/98 به نشانی :تهران کیلومتر 19 جاده مخصوص کرج جنب کفش بلا  پلاک 228 ،شرکت خدمات فنی رنا واحد خرید مراجعه نمایند.


بازگشت