بازگشت

مزایده عمومی

موضوع: ویژهمزایده عمومی 9812                                                     (نوبت اول)

شرکت خدمات فنی رنا در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقثه عمومی جهت فروش شش دستگاه خودرو به شرح ذیل اقدام نماید .لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 12/4/98 لغایت پایان وقت اداری مورخ 12/4/98 به نشانی :تهران کیلومتر 19 جاده مخصوص کرج جنب کفش بلا  پلاک 228 ،شرکت خدمات فنی رناواحد خرید مراجعه نمایند.

 

ردیف

نوع خودور - کاربری

سیتم 

تیپ خودرو

سال تولید

1

کامیون - کمپرسی

دانگ فنگ

کاوه 420 (4*6)

1394

2

کامیون - کمپرسی

دانگ فنگ

کاوه 420 (4*6)

1394

3

کشنده -کامیون

دانگ فنگ

T375 (4*6)

1394

4

کامیون - کمپرسی

دانگ فنگ

D270(2*4)

1395

5

کامیونت - باری

فوتون

آئومارکF1

1395

6

کامیونت بغلدار بازشو

فوتون

آئو مارکFA

1395

 


بازگشت