بازگشت

اطلاعيه شركت خدمات فني رنا (سهامي خاص) سازمان خدمات پس از فروش شركت سايپا ديزل

موضوع: ویژهبا عنايت به وظايف و ماموريت هاي  اصلي اين شركت در ارائه خدمات بهينه و مستمر به خريداران محصولات شركت سايپا ديزل و در راستاي كنترل و نظارت صورت گرفته به استحضار ذينفعان و مشتريان محترم مي رساند كه نمايندگان خدمات پس از فروش ذيل الذكر از فهرست اين شركت خارج و فاقد هر گونه رابطه قراردادي با شركت خدمات فني رنا مي باشد. بديهي است مشتريان محترم مي توانند جهت تامين قطعات يدكي و يا خدمات به ساير نمايندگيهاي مجاز مراجعه نمايند.

ردیف

نام و نام خانوادگي نماينده

كد نمايندگي

شهرستان

1

مسعود كلاته

729

شاهرود

2

شركت خدماتي يزدانمهر

638

تربت حيدريه

3

محمد جواد پودينه

718

زاهدان

4

اكبر صفري فرسنگي

702

كرمان

5

اردشير بهبهاني

170

رامهرمز

6

عبدا... يوسفي

672

بيرجند

7

احسان شيرخاني

716

هشتگرد

8

شركت ديزل پيشرو

735

چابهار

9

شركت تعاوني خدماتي كاسپين خودرو

720

بوئين زهرا

10

غلامعباس ميرزاخاني

667

مرودشت

11

اسفنديار اسدي

689

بندرعباس

12

موسي و رضا متوسل

645

بهبهان

13

شجاع طلعت قوشچي

702

اروميه

14

شركت فيروز خودرو پارس صنعت

726

شيراز

15

عبدا...بيگ محمدي

677

اراك

16

اميرحسين احمدي

711

كاشان

17

بدران مقدم

715

ماهشهر

18

شركت رخشان ديزل

724

اهواز

19

نادعلي رزم آرا

631

همدان

20

حامد طاهرآبادي

705

كنگاور

21

شركت كيان خودرو صفاهان

719

اصفهان

 

 بازگشت