تامین به موقع قطعات در گرو سفارش گذاری صحیح

اخبار داخلی رنا
1399/11/05
سفارش گذاری بصورت یکپارچه و هماهنگ ، موجبات بهبود عملکرد سازمان ، ارتقاء سطح رضایت مشتری ، بالا بردن کیفیت و سرعت ارائه خدمات، صرفه جویی در زمان و کاهش هزینه ها را فراهم می سازد .