نصب کیت ایمنی ADR در شرکت خدمات فنی رنا

اخبار داخلی رنا
1399/09/02
به گزارش روابط عمومی؛ با پیگیری های به عمل آمده، شرکت خدمات فنی رنا از طرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به عنوان تنها مرجع رسمی و مورد تایید نصب کیت ایمنی ADRبر روی خودروهای نفتکش و حمل مواد سوختی معرفی گردید.

انجام آزمایشات دوره ای کارکنان شرکت خدمات فنی رنا

اخبار داخلی رنا
1399/08/06
به گزارش روابط عمومی،معاینات پزشکی افراد شاغل هر سال در شرکت خدمات فنی رنا برگزار می گردد.