انجام آزمایشات دوره ای کارکنان شرکت خدمات فنی رنا

اخبار داخلی رنا
1399/07/15
به گزارش روابط عمومی،معاینات پزشکی افراد شاغل هر سال در شرکت خدمات فنی رنا برگزار می گردد.

پیشگیری از مخاطرات استفاده از قطعات تقلبی با مراجعه به نمایندگی‌های مجاز

اخبار داخلی رنا
1399/05/20
شرکت خدمات فنی رنا با توجه به افزایش استفاده از قطعات تقلبی، نسبت به مراجعه به تعمیرگاه‌های متفرقه هشدار داد.

تمدید گواهينامه های استاندارد شركت خدمات فنی رنا

اخبار داخلی رنا
1399/03/12
به گزارش ارتباطات؛ ممیزان ارشد شركت TUV NORD آلمان پس از انجام مميزي بار ديگر بر استانداردهاي شركت خدمات فنی رنا مهر تاييد زدند.

آرشیو اطلاعیه ها

اطلاعیه ها

آگهی مناقصه

ویژه
1399/06/15

آگهی مناقصه

ویژه
1399/06/15

آگهی مناقصه

ویژه
1399/02/21

آگهی مناقصه

ویژه
1399/02/21