برگزاری جلسات توریع و معارفه در شرکت خدمات فنی رنا

اخبار داخلی رنا
1399/02/22
به گزارش روابط عمومی؛مدیر عامل شرکت خدمات فنی رنا در احکامی جداگانه روسای بازرسی و حقوقی و همچنین مشاور مدیر عامل را منصوب کردند.

ارزیابی تعالی مدیریت منابع انسانی شرکت خدمات فنی رنا

اخبار داخلی رنا
1398/11/24
به گزارش روابط عمومی؛ ارزیابی تعالی مدیریت منابع انسانی شرکت خدمات فنی رنا بر اساس مدل بازنگری شده 4ds با حضور مدیرعامل ، معاونین ، مدیران ، روسا و جمعی از کارشناسان حوزه منابع انسانی از سوی تیم ارزیابی گروه خودروسازی سایپا برگزار گردید .

برگزاری دوره آموزشی تجزیه و تحلیل شاخص های شرکت خدمات فنی رنا

اخبار داخلی رنا
1398/10/23
به گزارش روابط عمومی؛ دوره آموزشی مدل تجزیه و تحلیل شاخص های عملکردی در ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو با حضور مدرس شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران(ISQI) برگزار شد.

برگزاری مشترک مانور آتش نشانی سازمان آتش نشانی تهران و شرکت خدمات فنی رنا

اخبار داخلی رنا
1398/10/15
واحد آتش نشانی شرکت خدمات فنی رنا طی هماهنگی های صورت گرفته با سازمان آتش نشانی تهران نسبت به برگزاری مانور آتش نشانی اقدام کردند.